Yeldeğirmeni Eğitim Kurumları olarak okul dışı etkinlikleri tüm eğitim seviyeleri için kalıcı öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Akademik takvim ile eşgüdümlü olarak planlanan okul dışı etkinlikler disiplinlerarası öğrenme deneyimlerini pekiştirmeyi destekler. Bununla birlikte çocukların kültür, sanat, spor  gibi alanlarda bilgi ve birikimlerini arttırmaya yardımcı olur.

Bu etkinlikler için her yıl birden fazla kullandığımız okul dışı öğrenme alanları şöyledir:

 

  • Cumhuriyet & Kurtuluş Savaşı Müzesi

Cumhuriyetin kazanımları ve değerleri başta olmak üzere Kurtuluş Mücadelesi sürecine liderlik eden aktörleri yakından tanımaları, bu sürece tanık olan mekanlarda bulunmaları, resmi belge ve el yazmalarını görmeleri; çağımızın teknolojik ve bilimsel gelişimi ile geçmişe dönük bir perspektif kazanmaları amaçlanır.

  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Anadolu topraklarında yaşayan pek çok uygarlığa ait gelişim aşamalarına tanık olmaları, bu uygarlıkların günlük yaşam deneyimlerini anlamaları, sanat, kültür, siyaset vb konularda yapmış oldukları üretimleri görmeleri, müze kültürü kazanmaları amaçlanır. Bununla birlikte gördükleri tarihi eserleri seramik, kağıt kalem vb araçlar yardımıyla yeniden ürettiklerinden eserleri daha yakından gözlemlemeyi, incelemeyi de öğrenirler.

  • Tabiat Tarihi Müzesi

Yaşamış ve yaşamakta olan hayvan ve bitki örneklerine ait geniş bir yelpaze ile zamanın  çeşitli dönemlerine ait çeşitliliği görmeleri, anlamaları, soyu tükenmiş hayvanlara ait biyolojik kalıntıları incelemeleri, güneş sisteminin bir prototipini gözlemlemeleri amaçlanır. Canlıların tarihi ve gelişimsel çizgisi konusunda sahip oldukları bilginin artması, gözlem ve inceleme ile pekişmesi de sağlanır.

  • Spor Karşılaşmaları

Spor dalında çeşitli branşlarda maçlar izlemek, eğlenmek, spor kültürü edinmek, ilgi duydukları alanları keşfetmelerini sağlamak, rekabet/başarı/kaybetme gibi duyguları sportif bir biçimde deneyimlemek amaçlanır.

  • Devlet Tiyatroları

Sahne sanatları ve tiyatro oyunu izlemek, çok çeşitli sanat eserlerini görmek ve bir izleyici kültürü kazanmak amaçlanır.

  • Açık Hava Konserleri

Müzik, ritim, eğlence ve elbetteki dans öğrenme deneyimlerinin en zevklisidir. Çocuk şarkıları ve çocuklara yönelik müzik üreten sanatçıları canlı olarak dinlemek, grup dinamiğini sağlamak ve birlikte eğlenme öğrenmek amaçlanır.

  • Belediye Parkları ve Okulumuzun Sokağı

Okulumuza yakın belediye parkları, okulumuzun sokağındaki küçük yürüyüşler yaparak yer yön duygusunu edinmek, çevremizde neler olduğunu anlamak, adres tarif etmeyi öğrenmek vb amaçlanır.